START Kontakta  
Nyheter   Torsdag v.38
2021-09-23

2018-12-01
Prisjustering
ATRIMA Consulting AB kommer prisjustarea sina priser på kunsulttjänster. Prisjusteringen kommer så igenom from 2018-12-01. Fram tills dess gäller ordinarie priser. För kunder som har löpande avtal så löpter dessa på tills avtalets slut.


© 2021 ATRIMA Consulting AB
Med ensamrätt.
ATRIMA Consulting AB
Tallmovägen 11
703 53 Örebro • Sverige